Geachte lezer,
Wilt u a.u.b. voor u gaat bieden dit goed doorlezen. De opbrengst van deze online veiling komt geheel ten goede aan het Dierenopvangcentrum De Dierenstee. De artikelen of diensten waarop geboden kan worden zijn belangeloos ter beschikking gesteld. De eigendom blijft bij de aanbrenger berusten. Mocht u het hoogste bod hebben dan betaalt u het geboden bedrag aan stichting Vrienden van de Dierenstee. Na betaling brengen wij u middels een e-mail in contact met de aanbrenger. Samen regelt u het tijdstip en de plek van de overdracht. Op het moment van de overdracht schenkt de aanbrenger het ontvangen bedrag aan de stichting.
Besef dat dit een veiling is. Artikelen retour geven of achteraf afdingen is dus niet mogelijk. Wij vragen de aanbrenger om een duidelijke beschrijving van het artikel of de dienst. Als sprake is van een artikel dan worden hiervan ook foto’s bijgevoegd.

Hieronder een korte weergave van de huisregels.
1: De veiling duurt een week, het tijdstip van sluiten wordt vermeld;
2: Aan de bieder met het hoogste bod op het moment van sluiten wordt de dienst of het artikel gegund;
3: De gunning en het betaalverzoek worden per e-mail bevestigd. De betaling moet binnen een week zijn gedaan. Mocht er na een week niet betaald zijn dan gaat de gunning naar de bieder met het één na hoogste bod;
4: Zodra de betaling is gedaan krijgen u en de aanbrenger elkaars e-mailadres;
5: De stichting Vrienden van De Dierenstee is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienst of het artikel. Wel kunt u, bij grove nalatigheid, een klacht bij ons indienen. Wij gaan dan in overleg met de aanbrenger.

Op dit moment is de veiling gesloten.

Ga naar de veilingen