Welkom op de website van de Vrienden van de Dierenstee.

Zoals onze naam al zegt zijn wij vrienden van dierenopvang De Dierenstee in Numansdorp.  De Dierenstee zorgt voor de opvang van gezelschapsdieren in de Hoeksche Waard. Deze stichting zorgt ervoor dat de honden, katten of andere kleine huisdieren goed worden verzorgd en snel weer een goed thuis vinden. Met onze stichting proberen we geld in te zamelen om de Dierenstee te ondersteunen zodat het goede werk dat zij doen kan worden voortgezet.

Hiervoor hebben we een aantal jaarlijkse activiteiten opgezet. Ook is er een regulaire veiling.

Al onze werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.

U kunt ons daarbij helpen. Dat kan op verschillende manieren. Wilt u donateur worden? Informatie hierover vindt u op het tabblad Donateur worden. Wilt u liever een eenmalige gift doen? Dan kunt u gebruik maken van de knop op het tabblad over ons. Kijk ook eens naar de mogelijkheid om tegel- of hoksponsor te worden bij Steun ons.

Natuurlijk kunt u ons ook helpen bij onze werkzaamheden. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Er is hulp nodig op allerlei gebied. Waar u zich voor wilt inzetten, hoeveel tijd u wilt besteden, dat is beslist bespreekbaar. Neemt u contact op. Leest u om te beginnen alle informatie hierover onder het tabblad Vrijwilligers.

Alvast heel veel dank voor uw bijdrage.

 

De lotenverkoop is begonnen.

Net als voorgaande jaren organiseert De Dierenstee weer een loterij! De opbrengst ervan komt altijd ten goede aan een specifiek doel, dit jaar willen we graag het dak van de hondenkennels vernieuwen. Wie een lot koopt steunt niet alleen De Dierenstee, ook maak je kans op een VVV cadeaubon, in waarde variërend van 15 tot maar liefst 300 euro!

Kijk snel op: www.dierenstee.nl/loterij/

 

Momenteel heerst er in de gehele wereld een ernstige crisis. In Nederland hebben we te maken met maatregelen die de gevolgen van het Coronavirus moeten beheersen. De afgelasting van evenementen betekent dat wij de Dierenstee voorlopig niet op lokale braderieën en markten onder de aandacht kunnen brengen. Door aanwezigheid met een kraam werden nieuwe donateurs en vrijwilligers geworven en giften ontvangen. Ook de collecte en andere acties moeten mogelijk worden opgeschort of komen te vervallen. Deze bronnen gaan wij missen. Dit jaar zijn we daarom, meer dan ooit, afhankelijk van uw steun. Help ons daarom het werk van de Dierenstee, ook in de toekomst, mogelijk te maken met een eenmalige gift of door u als donateur aan te melden!

 

Middels het menu Veiling bieden en Veiling inbrengen kunt u spullen inbrengen voor onze veiling of hierop bieden. Ook kunt u hier de veilingen bekijken. Op dit moment is de veiling gesloten.

Onze veiling Coronaproof.

Voor aanvang van de veiling is onderzocht hoe wij op een veilige wijze de veiling kunnen organiseren. Hiervoor hebben wij het volgende voorstel. Het enige fysieke contact tussen klant en koper is tijdens de overdracht van de goederen. Dit kan voorkomen worden door, in onderling overleg, een plek af te spreken waar de verkoper zijn artikel achterlaat en de koper het kan ophalen. Als van te voren een tijdstip wordt afgesproken hoeft dat geen probleem te zijn. Voorbeelden zijn: de tuin, het portiek of de centrale hal. Lukt dat niet dan bestaat de mogelijkheid de goederen, op afspraak met de koper en de Dierenstee, in de garage van de Dierenstee over te dragen. In alle gevallen is goed overleg tussen de verkoper en koper noodzakelijk. Hoe de overdracht ook plaats vindt houd rekening met de 1,5 meter regeling.